Disclaimer

Lees hieronder de disclaimer van Hulphond Nederland.

Intellectueel eigendom

Wanneer je meent dat op deze website inbreuk wordt gemaakt op de aan jou toekomende (intellectuele eigendoms-)rechten, kan je contact opnemen via actie@hulphond.nl met een omschrijving van de inbreuk makende gegevens, een onderbouwing en bewijsstukken.

Indien naar de mening van Hulphond Nederland vaststaat dat er sprake is van inbreuk, zullen wij overgaan tot het nemen van passende maatregelen, waaronder het verwijderen van de betreffende gegevens. Hulphond Nederland is in geen geval aansprakelijk jegens derden en is niet verplicht tot overgaan tot enige vorm van schadeloosstelling.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website (teksten, afbeeldingen, vormgeving, logo’s, huisstijl, foto’s en overige materialen) liggen bij Hulphond Nederland. Wanneer je content wilt overnemen, kun je hiervoor een verzoek indienen door een mail te sturen naar actie@hulphond.nl.

Meningen en beweringen die worden geuit in mededelingen op de pagina’s van Hulphond Nederland, zijn die van de auteur(s) en niet die van Hulphond Nederland, de webmaster noch de internetprovider. Hulphond Nederland kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Op deze site tref je links aan naar andere websites. Hulphond Nederland is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright- en algemene voorwaarden, van de betreffende website(s).

Hulphond Nederland behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen op deze website met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Mocht je in de berichtgeving op het actieplatform van Hulphond Nederland onjuistheden signaleren, dan stellen wij het zeer op prijs als je deze meldt bij de webredactie. Je kunt hiervoor een mail sturen naar actie@hulphond.nl.